Pracownia MS

Pracownia Spektrometrii Mas

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
ul. Reymonta 19, budynek D-10, pok. 13
tel. 12 6173010

Pracownia Spektrometrii Mas ZFŚ prowadzi pomiary stosunków izotopowych 2H/1H, 13C/12C, 15N/14N i 18O/16O w różnego rodzaju próbkach środowiskowych. Laboratorium dysponuje dwoma spektrometrami masowymi pracującymi w systemie dual inlet, automatyczną linią do preparatyki dwutlenku węgla z próbek wodnych i węglanów oraz systemem do preparatyki wodoru z próbek wodnych. Wysoką jakość pomiarów zapewnia regularny udział w międzylaboratoryjnych  pomiarach porównawczych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu, w których laboratorium uzyskuje bardzo  dobre wyniki.

Czytaj więcej: Pracownia MS

Pracownia KasLab

Stacja monitoringu gazów śladowych na Kasprowym Wierchu

Stacja jest zlokalizowana w budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW.
Współrzędne: 49º14’N          19º59’E           1989 m n.p.m.

Pomiary rozpoczęto w 1994 roku.

Czytaj więcej: Pracownia KasLab

Pracownia GC

Pracownia Chromatografii Gazowej

Pracownia Chromatografii Gazowej ZFŚ mieści się w pok. 119 na Ip. w budynku D-10 WFiIS AGH (tel. 6173046). Pracownia wyposażona jest w 5 chromatografów gazowych (GC) oraz generatory wodoru, powietrza syntetycznego i azotu. Dwa chromatografy prowadzą automatyczne pomiary bieżące składu powietrza zasysanego z dachu budynku WFiIS AGH (z masztu o wysokości 6m). Powietrze jest osuszane kriogenicznie i rozdzielane pomiędzy poszczególne zestawy pomiarowe.
Do zasysania próbki używane są pompki KNF. W powietrzu oznaczana jest zawartość: CO, CO2, CH4, H2, N2O i SF6.

Czytaj więcej: Pracownia GC