Oferta analityczna

Zespól Fizyki Środowiska KZFJ WFiIS oferuje współpracę w zakresie pomiarów i interpretacji składu izotopowego wód powierzchniowych i podziemnych. Wykonuje również analizy składu izotopowego wody na zlecenie instytucji krajowych zagranicznych. Jest wiodącym w kraju ośrodkiem zastosowań metod izotopowych w hydrogeologii.  Zespół Fizyki Środowiska oferuje również kompleksowe analizy poziomów promieniotwórczości naturalnej różnych typów materiałów środowiskowych oraz analizy stężenia i składu izotopowego gazów śladowych w atmosferze.

ZESPÓŁ FIZYKI ŚRODOWISKA KZFJ WFiIS AGH OFERUJE:

1.   Kompleksowe analizy składu izotopowego wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

    - stężenie trytu
    - stosunki izotopowe 2H/1H, 18O/16O
    - stężenie węgla 14C oraz stosunek 13C/12C w rozpuszczonych węglanach
    - stosunki izotopowe 15N/14N oraz 18O/16O w azotanach

Kontakt: rozanski(at)novell.ftj.agh.edu.pl, dulinski(at)novell.ftj.agh.edu.pl

2.  Analizy składu izotopowego węgla i tlenu w węglanach.

Kontakt: dulinski(at)novell.ftj.agh.edu.pl

3. Datowanie materiałów węglanowych lub organicznych z wykorzystaniem metody węgla 14C bądź stosunku 230Th/234U.

Kontakt: dulinski(at)novell.ftj.agh.edu.pl, kuc(at)novell.ftj.agh.edu.pl

4. Datowanie młodych osadów z wykorzystaniem metody ołowiu 210Pb.

Kontakt: wachniew(at)agh.edu.pl

5.  Pomiary koncentracji naturalnych nuklidów alfa- i beta-promieniotwórczych (238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 210Pb, 40K,) oraz 90Sr jak również całkowitej aktywności promieniowania alfa i beta w próbkach wody i gleby.

Kontakt: chau(at)novell.ftj.agh.edu.pl

 6.  Pomiary zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych K-40, Ra-226 i Th-228 w surowcach i materiach budowlanych, dopuszczające te materiały do stosowania w  budownictwie.

Kontakt: jodlowski(at)novell.ftj.agh.edu.pl

7.  Pomiary koncentracji naturalnych i sztucznych nuklidów gamma-promieniotwórczych metodą spektrometrii gamma w próbkach stałych.

Kontakt: jodlowski(at)novell.ftj.agh.edu.pl

8. Analizy stężenia i składu izotopowego gazów śladowych w atmosferze (CO2, CH4, SF6, N2O). Wyznaczanie strumienia i składu izotopowego gazów śladowych (CO2, CH4, N2O) z gleby.

Kontakt: necki(at)agh.edu.pl, zimnoch(at)agh.edu.pl