Mapka ze stacjami

Stacje aktywne zaznaczono na zielono, nieaktywne na czerwono.