O projekcie

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Projekt realizowany jest przez następujących partnerów: Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, organy prowadzące 21 szkół ponadgimnazjalnych wytypowanych w porozumieniu z samorządem województwa małopolskiego, jak również Województwo Małopolskie (Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM oraz Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM).

Przeczytaj więcej o Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej

.

W ramach zajęć kół naukowych prowadzonych w obszarze tematycznym "Fizyka" powstała "Małopolska szkolna sieć meteorologiczna" składająca się z 20 automatycznych stacji meteorologicznych rozmieszczonych na obszarze całej małopolski. Stacje należące do sieci przekazują w czasie rzeczywistym wyniki pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosfrycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wielkości opadów do serwera bazodanowego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie (WFiIS AGH).

Dane z serwera mogą być wykorzystywane przez uczniów małopolskich szkół do realizacji różnych projektów z zakresu fizyki oraz informatyki.

Niniejsza strona prezentuje graficznie dane dostępne w systemie.

Strona została zaprojektowana i wykonana w ramach pracy inżynierskiej realizowanej na WFiIS AGH przez Pana Michała Bareja w roku akademickim 2015/2016.