Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Opiekun strony:

Dr inż. Mirosław Zimnoch

email: zimnoch(at)agh.edu.pl

Opiekun systemu bazodanowego:

Dr inż. Antoni Dydejczyk

email: antek(at)ftj.agh.edu.pl

Autor strony internetowej:

Michał Barej

email: Michal.Barej(at)fis.agh.edu.pl